Tilbage

Ifkara Community Centre

Organisation:

Kilangoro

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.02.2007

Projekt slut:

01.07.2010

Beviliget beløb:

266.842,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Ifakara Community Group (ICG)

Overordnede mål :

En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraply-organisation, med resurser til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter.

Umiddelbare mål :

'- Etablering af et aktivt, veladministreret lokalt Community Center ICC - med faste daglige åbningstider. - Etablering af internet-café.

Målgrupper :

'- En vigtig målgruppe for Ifakara Community Centers er ICG’s egne medlemmer, både nuværende og potentielle. Denne gruppe skal være aldersmæssigt bredt sammensat, og de to køn være repræsenteret ligeligt. ICG tæller medlemmer af alle etniske og religiøse grupperinger af en vis størrelse i Ifakara-området, og medlemskab af ICG er neutralt i forhold til religion og etnicitet. - Målgruppen for internetcaféen er særligt unge, idet ICG ønsker at møde denne gruppe og inkludere de interesserede i foreningsaktiviteterne. Der er tale om inddragelse af to vidt forskellige typer unge: -For det første findes en stor gruppe secondary school-elever, som har stor brug af Internettet som en informationskilde i forbindelse med skolearbejde og som en kilde til kommunikation med uddannelsesinstitutioner i landet. -Derudover er ICG interesseret i at give de mange unge, som står udenfor uddannelsessystemet et alternativ til gadens og barernes underholdning. -ICG vil lægge stor vægt på at udbyde specialtilbud om computer-undervisning for unge kvinder

Resume:

Med henblik på kapacitetsopbygning af Kilangoros partnerskabsorganisation Ifakara Community Group (ICG), projekteres et Community Center i den tanzanianske provinsby Ifakara. Projektet vil primært være et led i styrkelsen af ICGs organisationsmæssige ressourcer, herunder administration, projektledelse, økonomi og forankring i lokalsamfundet. Sekundært vil projektet i sig selv have flere direkte positive indvirkninger på lokalsamfundet. Community Centret skal indeholde internetcafé, computerskole, mødelokale og være et lokalt samlingssted, hvor byens indbyggere kan møde Ifakara Community Groups eksisterende aktiviteter, såsom fortalervirksomhed for HIV-smittede samt HIV/AIDS-oplysning. Kapacitets opbygningen skal, bl.a. med henblik på planlægningen af det fremtidige samarbejde med - og støtte - fra Kilangoro, samtidigt styrke ICG’s evne til at identificere og formulere småprojekter til støtte for socialt svage grupper i lokalsamfundet.