Tilbage

"A Brighter Future" - A Capacity Building Program to Empower Vietnamese Civil Society Organizations to Address the Issues Facing Sexually Abused and Drug Abusing Street Children in Vietnam

Organisation:

NGO Fontana

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

15.12.2013

Beviliget beløb:

995.154,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Management and Sustainable Development Institute (MSD)

Overordnede mål :

Udviklingsmålet er at forbedre den psyko/sociale situation for seksuelt- misbrugte og alkohol- og/eller narkotikamisbrugende gadebørn i Vietnam

Umiddelbare mål :

1. Dokumentation af omfanget og arten af de problemer, som seksuelt misbrugte og misbrugende gadebørn i Ho Chi Minh City står overfor 2. Opbygning af kapacitet blandt i alt 70 vietnamesiske CBO'er og NGO’er til at advokere for løsninger af problemet i en bredere vietnamesisk sammenhæng 3. Øge bevidstheden omkring og forståelsen for denne særligt udsatte gruppe blandt politiske beslutningstagere, civilsamfundet, medierne samt socialarbejdere og frivillige, der arbejder med gadebørn

Målgrupper :

1. 160 personaler i 70 CBO’er (75% kvinder/25% mænd) 2. 3,000 – 3,500 seksuelt misbrugte og/eller misbrugende gadebørn (50% drenge/50% piger)

Resume:

Projektet vil gennemføre en undersøgelse af gadebørns forhold i Ho Chi Minh City. Undersøgelsen vil kvantificere og kvalificere seksuelt misbrugte og alkohol & narkotika misbrugende gadebørn, de eksisterende sociale og andre tilbud til disse samt nuværende barrierer for brugen af samme. Undersøgelsens resultater vil blive brugt til at anbefale relevante rehabiliteringsprogrammer og blive gjort tilgængelig for alle organisationer, der arbejder med – eller som ønsker at arbejde med de problemstillinger, der knytter sig til denne særligt udsatte gruppe. Projektet vil kapacitetsopbygge civilsamfundsaktører, således at de kvalificeret kan sætte fokus på gadebørns problemer og rettigheder blandt politikere, pressen og samfundet i almindelighed. Projektets mål er desuden at etablere et stærkt national netværk af civilsamfundsorganisationer, som kan være rammen om erfaringsudveksling, udvikling af materialer og metoder samt gøre dem i stand til udøve fortalervirksomhed. Projektet er tænkt som en fortløbende proces, hvor yderligere ”funding” fra nationale og internationale donorer skal sikre fortsatte aktiviteter ud over projektperioden.