Tilbage

Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.11.2019

Projekt slut:

30.04.2022

Beviliget beløb:

499.612,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 13: Klimaindsats

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guinea

Lokale partnere:

  • Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana (CAMD)

Overordnede mål :

Projektet skal styrke den lokale fødevareproduktion til diversitet og bedre høstudbytter i respekt for miljø, natur og økosystemer, så der opnås bedre sikkerhed og suverænitet med fremstilling af fødevarer.

Umiddelbare mål :

• At styrke CAMDs kapacitet som kooperativ organisation til løsning af fælles opgaver • At styrke CAMDs medlemmer landbrugsfagligt med anvendelse af økologiske metoder og aktiv erfaringsudveksling • At ruste CAMD til at kunne deltage aktivt i en strategisk planlægning i lokalområdet

Målgrupper :

Primær målgruppe: CAMDs medlemmer, ca. 630 kvinder og 210 mænd. Sekundær målgruppe: 4.663 beboere i Diankana, kønsfordeling ikke opgjort.

Resume:

Projektet skal samarbejde med kooperativet CAMDs medlemmer (ca. 630 kvinder og 210 mænd) omkring udvikling af praktisk anvendelse af økologiske landbrugsmetoder og gøre dette med respekt for den viden, der fortsat måtte være om praksis, der anvendtes i området før kolonisering og europæisk landbrug satte sit aftryk på befolkningens levevis. Indsatsen gennemføres med implementering af FFLG-metoden hvor økologiske dyrkningsteknikker indgår som et centralt element. I indsatsen indgår bl.a. inddragelse af Guineas forskningsinstitution for landbrug som en central medspiller ligesom andre aktører i det fransktalende Vestafrika inddrages. Det er indsatsens primære mål at forøge CAMDs medlemmers udbytter ved anvendelse af økologiske metoder. Sekundært skal CAMDs kapacitet som kooperativ organisation styrkes og endelig lægges der vægt på styrkelse af samarbejdet mellem de lokale landbrugsorganisationer.