Tilbage

With transparency we all win

Organisation:

Viva Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

15.12.2015

Projekt slut:

15.04.2019

Beviliget beløb:

3.262.610,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Honduras

Lokale partnere:

  • Red Viva Honduras (RVH)

Overordnede mål :

At forandre en kultur med høj grad af korruption til en kultur med gennemsigtighed, gennem aktiv deltagelse af børn og unge, som skal fremme ansvarlighed i deres lokalsamfund med støtte fra offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer.

Umiddelbare mål :

1. Styrke kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder vedrørende problemer med gennemsigtighed og ansvarlighed, så børn, unge og voksne overtager en praksis og adfærd uden korruption, i 15 lokalsamfund i tre regioner: nord, syd og central Honduras. 2. Udvikle og overdrage et undervisningsmateriale omhandlende gennemsigtighed, ansvarlighed og social monitorering til undervisningsinstitutioner for børn og unge i de tre regioner. 3. 4000 børn, 4000 unge og 12 transparens-komiteer, som deltager i undervisningsforløb og fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed og social monitorering i deres hjem, undervisningsinstitutioner og lokalsamfund.

Målgrupper :

'- 8000 børn og unge (5000 fra byområder og 3000 fra landområder) på uddannelsesinstitutioner - 150 unge frivillige facilitatorer, som vil implementere redskaberne på uddannelsesinstitutioner - 60 repræsentanter fra lokale myndigheder - 40 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, inklusive lokale ledere - 12 ungdomskomiteer i hver region, som tager del i monitoreringsprocesser i regionerne. - 12 transparanskomiteer, en i hver region, som består af repræsentanter fra civilsamfundet, som vil udføre monitoreringsprocesser sammen med ungdomskomiteerne.

Resume:

Projektets formål er at bekæmpe korruption ved børn og unges aktive deltagelse, aktivering af civilsamfunds-organisationer og lokale transparenskomiteer. RVH vil udvikle et børnevenligt materiale om anti-korruption og gennemsigtighed som skal implementeres på en række skoler med deltagelse af 4000 børn og 4000 unge. Herefter vil materialet forsøges indarbejdet i skolers faste undervisningsplaner efter endt projekt. I projektet trænes ungdomsledere i eksisterende ungdomskommittéer samt transparenskommitter på lokalt plan som skal gennemføre social monitorering af de lokale myndigheders brug af offentlige midler møntet på børn og unge. Slutteligt indeholder projektet en anti-korruptions-oplysningskampagne, som implementeres i lokal samfund og via medier for at højne projektets profil og sikre bred opbakning.