Tilbage

Eco-Campus Project

Organisation:

Mitraniketans Venner

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

497.765,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Mitraniketan

Overordnede mål :

At påbegynde skabelse af en økologisk campus, Eco-Campus, ved i dette projekt at indføre passende bæredygtige teknologier vedrørende vandsforsyning: opsamling, rensning og fordeling af vand.

Umiddelbare mål :

• At skabe oversigt over det nuværende vandforsynings system • At forny det eksisterende system og indføre supplerende anlæg vedr. vand • At sikre rent og tilstrækkeligt drikkevand • At udvikle undervisningsmateriale om bæredygtighed med fokus på vand • At udvikle Mitraniketans uddannelsesprogrammer og sprede viden om økologi og bæredygtighed.

Målgrupper :

Ca 600 elever, medarbejdere, frivillige og besøgende på Mitraniketan samt lokale kvinder, bønder og udviklingsarbejdere

Resume:

Mitraniketan er et knap 60 årigt uddannelses- og socialt udviklingsprojekt i Kerala i Sydindien med 600 elever, medarbejdere og frivillige. Formålet med projektet er at forbedre de lokale miljømæssige vilkår, og at skabe en model for omstilling til mere bæredygtig adfærd og teknologi. Projektet vedrører udvikling og udførelse af bæredygtige teknologier til opsamling af drikkevand, vandrensning og distribution og genanvendelse af vand. Samtidig vil der blive udviklet materiale og metoder til undervisning i bæredygtighed. Målgruppen for demonstration og undervisning er Mitraniketans egne medlemmer, lokale kvinder og bønder og nationale og internationale gæster og studerende. Projektet kan blive udfordret af fastholdelse af kvalificerede projektmedarbejdere og af vedvarende regn og oversvømmelser.