Tilbage

Vores verden - vores fremtid

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.09.2020

Projekt slut:

28.02.2022

Beviliget beløb:

567.613,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Overordnede mål :

Formålet med projektet er at skabe øget bevidsthed om og engagement i globale klima-emner blandt elever på Forberedende Grunduddannelser (FGU)

Umiddelbare mål :

Udvikling af 5 dobbelte videoportrætter af unge fra FGU-skoler og Vestkenya

Målgrupper :

Elever på FGU-skoler

Ansøgningstekst:

Vores verden.docx

Resume:

Formålet med projektet er at skabe øget bevidsthed om og engagement i globale klima-emner blandt elever på Forberedende Grunduddannelser (FGU). Formålet med projektet er at skabe øget bevidsthed om og engagement i globale klima-emner blandt elever på Forberedende Grunduddannelser (FGU). Projektet vil udarbejde 5 dobbelt videoportrætter af unge fra Østjylland og Vestkenya. De danske unge vil være FGU elever og de unge i Kenya rekrutteres gennem VedvarendeEnergis programpartnere. I videoerne fortæller de unge, hvad de oplever, gør og tænker i forholdt til bæredygtig udvikling, netop der, hvor de bor og lever deres daglige liv. Dobbeltportrætter vil skabe nuancerede fortællinger om unge, der har mere tilfælles end det, de ydre omgivelser og åbenbare muligheder får en til at tænke. Gennem fælles timer, og klasseundervisning på 15 FGU-skoler, hvor portrætterne indgår, er det hensigten at nå 1500 elever, der gennem åbenbare muligheder for identifikation og relaterbarhed vil løfte deres engagement i forhold til klima, miljø og udviklingsarbejde. Portrætterne indgår også i arrangementer på Folkemødet og Roskildefestivalen 2021.