Tilbage

Building partnership and enchancing professional and organisational capacity in order to strengthen the Early Childhood Education focus of NUT

Organisation:

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.05.2011

Projekt slut:

30.09.2011

Beviliget beløb:

426.756,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nigeria

Lokale partnere:

  • Nigeria Union of Teachers (NUT)

Resume:

Denne partnerskabsaktivitet har til formål at skabe et grundlag for at forbedre arbejdsvilkårene og rammerne for faglig udvikling for pædagoger i Nigeria. Dette vil ske gennem etablering af et stærkt partnerskab mellem BUPL i Danmark og Nigeria Union of Teachers (NUT). Partnerskabsaktiviteten har endvidere til hensigt at gøre organisationerne i stand til at gennemføre egentlige udviklingsaktiviteter sammen. Igennem afholdelse af studieture til hhv. Danmark og Nigeria samt et nationalt seminar og workshops afholdt i Nigeria ønsker partnerne at: 1) Udvikle et stærkt strategisk partnerskab mellem NUT og BUPL, der bygger på gensidig respekt og en indsigt i samt en forståelse for den lokale kontekst, partnerne opererer i. 2) Styrke den organisatoriske og professionelle kapacitet i NUT mht. at yde kvalificerede og relevante fagforeningsydelser med specifikt fokus på at skabe en stærk sektor for pædagoger indenfor NUT. NUT har indtil nu ikke haft specifikt fokus på denne målgruppe og de særlige behov, der er tilknyttet til det pædagogiske fagområde. 3) Styrke NUT’s evne til at indgå i social dialog (networking), med udgangspunkt i Education for All, og samtidig konkret udbygge NUT’s netværk gennem studiebesøg og ved at invitere relevante interessenter til det nationale seminar og en workshop afholdt i Kaduna State.